Login Labelsoft forum locked Log in

Welkom bij de
beste integrale oplossing
voor uw huisartsenpraktijk

Overstappen naar Zorgdossier

overstappenOvertappen naar Zorgdossier maken wij voor u eenvoudig!

Met de overstap naar WebHIS Zorgdossier is het de bedoeling om u als huisarts zo min mogelijk lastig te vallen. Daarom maken wij in overleg met u en de ASP leverancier duidelijke afspraken om de overgang en aansluiting naar het ASP platform vlot te laten verlopen. De stappen die hiervoor genomen moeten worden kunnen we als volgt samenvatten:

Voorbereiding met ASP leverancier
Er zullen afspraken met u gemaakt worden wanneer u een definitieve overstap wilt maken. Hier voorafgaande zal de ASP leverancier uw netwerk in orde maken en er voor zorg dragen dat er een veilige aansluiting wordt naar de ASP omgeving zal worden gerealiseerd. Daarna worden uw HIS-bestanden middels een proefconversie naar Zorgdossier geconverteerd waardoor het mogelijk is om met uw eigen geconverteerde HIS in Zorgdossier te kunnen oefenen.

Oefenen met eigen bestanden
Door de aansluiting op het ASP netwerk bij de ASP leverancier is het mogelijk om met Zorgdossier aan de slag te gaan. U doet dit met uw eigen bestanden zodat patiënten en dossiers herkenbaar zijn. Tegelijkertijd zullen wij bij u in de praktijk het eerste dagdeel opleiding verzorgen. zodat u meteen kunt controleren of de proefconversie is geslaagd. Daarna kunt Zorgdossier geheel naar uw eigen behoefte inrichten. Dit doet u onder begeleiding van een van de medewerkers van Labelsoft. U kunt tevens kosteloos gebruik maken van onze zeer toegankelijke helpdesk waar bekwame medewerkers u kunnen ondersteunen. Daarna zal een definitieve overstap worden afgesproken.

Definitieve overstap
U bepaald het tempo waarin u wenst over te stappen. Omdat alles op afstand plaatsvindt zult u daar weinig dan wel geen hinder van ondervinden. Wij zullen uw databestanden uit uw bestaande HIS nogmaals maar dan definitief converteren en in uw eigen Zorgdossier implementeren. Tevens zal op deze eerste werkdag een medewerker in de praktijk of gezondheidscentrum aanwezig om u zo nodig te adviseren.

Uitleg financiële module en declareren op locatie
Kort na de overgang wordt een afspraak ingepland om uitleg op locatie te geven betreffende de financiële module. Dit betekent dat op dit moment de declaratie wordt aangemaakt en wordt aangeboden bij VIP of Vecozo. Tevens kunnen op uw verzoek de inschrijftarieven worden gedeclareerd.

Kortom het gehele financiële verloop van declaratie tot ontvangen betalingen worden in deze sessie behandeld.

Nazorg
Is er nog nazorg nodig of wil u aanvullende cursusondersteuning is dat veelal met een telefoontje geregeld. Bovendien kunt u als gebruiker aanmelden op ons forum. Hier worden allerlei pakketinhoudelijke zaken besproken en tips aan de hand gedaan.

Meer weten, bel ons op 079 - 361 56 52
 Contact

*
*
*
*
*