Login Labelsoft forum locked Log in
 • Huisarts

  Bent u klaar voor de toekomst? De oplossing ligt met WebHIS Zorgdossier binnen handbereik! Lees verder »

 • Huisartsenpost

  Met de volledig geintegreerde Triage module bereikt u nog sneller uw doel! Lees verder »

 • WebHIS Portaal

  Kwaliteitsverbetering met het WebHIS ArtsPortaal! Lees verder >

Landelijk Schakelpunt

Wat is LSP, en krijg ik er mee te maken?
In de media wordt geregeld aandacht besteed aan het Landelijk SchakelPunt (LSP) en het veilig kunnen uitwisselen van dossiers en medicatie. Huisartsenposten, (Apotheekhoudende) Huisartsenpraktijken en Apotheken worden door de overheid gestimuleerd om aangesloten te zijn op het LSP.

Via het LSP kan een arts vanuit diens waarneemfunctie inzage krijgen in het medisch dossier van een andere huisartsenpraktijk en of medicatie van de Apotheek. Het originele dossier blijft daarbij op de eigen praktijk; alleen de professionele samenvatting wordt voor dat moment getoond om de patiëntenzorg van de waarnemend arts te ondersteunen. Het opzoeken van de patiënt gebeurt aan de hand van diens BSN.
Met LSP kan niet alleen de onderlinge dienstwaarneming binnen de eigen huisartsengroep perfect geregeld worden, maar ook die met de huisartsenpost.

Hoe werkt het?
Allereerst dienen uw patiënten door u worden aangemeld bij het LSP. Let wel: Het gaat hierbij alleen om het gegeven dat de patiënt is ingeschreven in uw praktijk en niet om medisch inhoudelijke gegevens. Deze worden niet vastgelegd in het LSP. Doordat uw patiënten bekend zijn in het LSP, kunnen geautoriseerde waarneemartsen die ook op het LSP zijn aangesloten de professionele samenvatting van een patiënt vanuit uw praktijk opvragen. Via het LSP wordt er tijdens een waarneming een verzoek gedaan om een professionele samenvatting te tonen van een patiëntendossier vanuit uw Zorgdossier systeem. Nadat de waarnemend arts het contact met uw patiënt heeft afgerond, wordt hierover een waarneembericht gestuurd naar uw praktijk. U kunt achteraf dus altijd zien welke patiënten wanneer en door wie gezien zijn. Om toegang te krijgen tot een medisch dossier dient de waarnemend arts of diens medewerker in het bezit te zijn van een UZI-pas en UZI-paslezer.

UZI-pas lezer
De UZI-pas lezer wordt aangesloten en geïnstalleerd op de werkplek. Dit kan d.m.v. een externe UZI-pas lezer of bijv. met een in het toetsenbord geïntegreerde UZI-pas lezer. Met behulp van de UZI-passen worden de autorisaties geregeld en kan geregistreerd worden wie welk dossier heeft ingezien. Om zelf en anderen deel te kunnen nemen aan dit proces dient u voor uzelf en mede betrokkenen een UZI-pas aan te vragen.

U kunt zelf de aansluiting op het LSP regelen!
Om te kunnen aansluiten is het noodzakelijk de volgende stappen te ondernemen:

 • er dienen UZI-passen te worden aangevraagd
 • er moeten op de werkplek UZI-paslezers worden aangesloten. Veelal is dit in overleg met uw ASP leverancier te regelen.
 • u dient met uw ASP leverancier te overleggen of deze gecertificeerd is en klaar is om aan te sluiten op het LSP.

Huisartsenposten
WebHIS Call Manager is gecertificeerd voor gebruik op de AORTA infrastructuur en aansluiting op het LSP en voldoet aan alle daarvoor gestelde verplichtingen.

Huisartsen
WebHIS Zorgdossier is eveneens gecertificeerd voor gebruik op de AORTA infrastructuur en aansluiting op het LSP.

U voldoet hiermee aan de voor huisarts wettelijke verplichtingen en voor de apotheekhoudendehuisartsenpraktijk aan de verplichting inzake de Dienst Waarneming Apotheken.



Contact

*
*
*
*
*