Login Labelsoft forum locked Log in
 • Huisarts

  Bent u klaar voor de toekomst? De oplossing ligt met WebHIS Zorgdossier binnen handbereik! Lees verder »

 • Huisartsenpost

  Met de volledig geintegreerde Triage module bereikt u nog sneller uw doel! Lees verder »

 • WebHIS Portaal

  Kwaliteitsverbetering met het WebHIS ArtsPortaal! Lees verder >

Testimonials


Enthousiasme voor de feedbackmodule in West-Brabant
Gelske van Aken, Manager huisartsenpost Etten-Leur

In West-Brabant werken de huisartsen van de Stichting Huisartsenposten West-Brabant (HAPWB) nu bijna een jaar met de feedbackmodule. Hiermee werd een lang gekoesterde wens van de huisartsen gehonoreerd, want er bestond een groeiende behoefte aan een goed werkend elektronisch feedbacksysteem via beveiligde verbindingen in plaats van papieren feedback.
Met de aanpassingen van de feedbackmodule aan onze eisen namelijk inloggen via een beveiligde omgeving op een besloten webapplicatie met persoonlijke login was de weg vrij voor HAPWB om te starten.

Lees verder »

Een goed begin is het halve werk
Voor de start hebben de nodige voorbereidingen plaatsgevonden. Alle huisartsen van HAPWB zijn uitgenodigd voor een geaccrediteerde informatiebijeenkomst over versie 3.5 van Call Manager plus de feedbackmodule. Er zijn 8 bijeenkomsten georganiseerd waarvoor 240 huisartsen van de 324 genodigden gekomen zijn. Tijdens de bijeenkomsten is een half uur aan Call Manager besteed en een half uur aan de feedbackmodule.
Vervolgens is een kleine proef georganiseerd met twaalf huisartsen met als doel de feedbackmodule goed te testen. Pas nadat zij groen licht gegeven hadden zijn we écht gestart.
Alle huisartsen hebben een persoonlijke brief ontvangen met hun login, wachtwoord en de gebruikershandleiding.

Goed voorbereid, maar toch is alle begin moeilijk...
We hadden te kampen met enkeleGelske en Paula
technische startproblemen en voor sommige huisartsen was de werking niet direct duidelijk. Vooral het inloggen via de sms-code riep in de beginperiode vragen op. Daarnaast hebben we ook veel positieve reacties gehad én naar aanleiding van de zinvolle feedback die we van een aantal huisartsen kregen is de module aangepast en verder verfijnd.
Via Call Manager en e-mail zijn gedurende de startperiode voortgangsberichten uitgebracht. Ook mondeling en telefonisch is zonodig tekst en uitleg gegeven.

Voordelen
Tijdens een dienst op de huisartsenpost heb je te maken met een grote concentratie van bijzondere pathologie en wil je vaak graag weten wat de afloop ervan is. Bovendien kun je van feedback leren, verbeteringen doorvoeren en kun je geanonimiseerde casussen voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven gebruiken.
De feedbackmodule is simpel te bedienen en kost de huisarts weinig tijd. De integratie met Call Manager heeft een absoute meerwaarde. De deelname is vrijwillig, maar dit kan ook een nadeel zijn, want het systeem werkt het best bij voldoende deelname.

Spelregels
De feedbackmodule kent een paar spelregels: de antwoorden moeten kort en bondig zijn, feitelijke informatie geven en/of een onverwachte of belangwekkende uitkomst betreffen. Waardeoordelen mogen niet gegeven worden.
Alle casussen gaan vanuit Call Manager in de feedbackmodule. De arts kan aangeven op welke hij/zij graag feedback wil ontvangen, maar hij/zij kan ook ongevraagde feedback krijgen. Deelnemende huisartsen ontvangen één keer per week via de beveiligde internetapplicatie een e-mail met een link naar de inlog van de website en loggen in. De e-mail fungeert als reminder. Als ze nog geen tijd hebben kunnen ze natuurlijk inloggen op een ander moment. Na ingelogd te hebben ontvangt de huisarts een sms met een eenmalige inlogcode, om de veiligheid optimaal te waarborgen.
Circa 75% van de deelnemende huisartsen leest wekelijks de feedback. Daar is de huisarts gemiddeld vijf à tien minuten mee bezig. 10% opent één keer per week de feedbackapplicatie en 15% doet er niets mee. Het gaat, afhankelijk van de praktijkgrootte, om 4 tot 20 berichten per huisarts per week. Op 10% volgt feedback.

Cijfers
Cijfers over St. Huisartsenposten West-Brabant (Huisartsenposten Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur en Roosendaal).

 • 680.000 inwoners
 • 290 deelnemende huisartsen
 • 140 medewerkers
 • 200.000 verrichtingen per jaar

Tot besluit
Na een jaar kunnen we concluderen dat een groot deel van de huisartsen van HAPWB de feedbackmodule regelmatig tot tevredenheid gebruikt.

Voor vragen m.b.t. de Feedback module kunt u zich wenden tot Gelske van Aken email: g.aken@hapwestbrabant.nl

Gelske van Aken en Paula Paalvast


Huisartsenpost Drechtsteden kiest voor Call Manager
Heleen van Pelt-Schroots, Directeur Regionale Huisartsenpost Drechtsteden

Heleen van PeltDe Coöp. Huisartsenpost Dordrecht is in december 2001 begonnen als een
huisartsenpost die de regio Dordrecht ging voorzien van huisartsgeneeskundige spoedhulp in de ANW- uren. In november 2002 is de organisatie uitgebreid met huisartsen uit de regio en werd de naam gewijzigd in Coöp. Regionale Huisartsenpost Drechtsteden. Hierdoor nam het inwoneraantal binnen het gebied van de RHD toe van 120.000 naar 300.000, wat een enorme groei betekende. Vanaf de start van de huisartsenpost werden de oproepen verwerkt in Adastra. De ontwikkelingen in de markt zijn de laatste jaren erg snel gegaan, maar Adastra en E. Novation groeiden daar niet in mee. Een ICT -commissie binnen de RHD, heeft diverse leveranciers van callmanagement software met elkaar vergeleken. De commissie vond dat Call Manager van Labelsoft er met kop en schouders bovenuit stak. Veel collega huisartsenposten maken gebruik van Call Manager. De betrekkelijk eenvoudige werking van het programma en de vele extra mogelijkheden, zoals uitgebreide statistiekrapportages, gaven de doorslag voor een overstap naar Labelsoft.

Lees verder »


De overstap naar Call Manager stond gepland voor juni 2010, maar moest worden uitgesteld. De beveiligde internetverbinding kon niet op tijd (door de ICT van het Albert Schweitzer Ziekenhuis) gerealiseerd worden. Op 2 juli 2010 is de RHD verhuisd naar een nieuw pand binnen het gezondheidspark in Dordrecht. Hemelsbreed zat er maar ca 100 meter tussen, maar het nieuwe pand bood de RHD eindelijk de ruimte die zij nodig heeft voor een optimale bedrijfsvoering . Hierdoor ontstond de beschikking over 7 spreek/behandelkamers en een groot callcenter. Door de verhuizing naar de nieuwbouw, werd de overstap naar Call Manager 7 weken na de opening gepland. Hierdoor was er voldoende tijd om in het nieuwe pand alle voorbereidingen te treffen. Er zijn diverse trainingsavonden georganiseerd voor de huisartsen en doktersassistentes. De trainingen voor de huisartsen werden via een algemene presentatie door Rob Rijshouwer van Labelsoft gegeven. De assistentes hebben in een computerlokaal instructie gekregen van Paula Paalvast.

Op 31 augustus 2010 was het eindelijk zo ver en kon de overstap naar Call Manager worden gemaakt. Op de eerste avond was er in ruime mate technische ondersteuning aanwezig van Labelsoft en SHL (hosting leverancier). Ook was er ondersteuning geregeld voor de assistentes. Een ervaren collega van de huisartsenpost Etten-Leur , die ook de trainingen had gegeven aan de assistentes, gaf de assistentes de eerste diensten vele praktische tips. Door deze goede begeleiding is de overstap zeer soepel verlopen. Natuurlijk is een nieuw programma altijd even wennen voor alle gebruikers, maar we zijn er van overtuigd dat de overstap een goede keuze is geweest!

Het vangnet voor vragen en problemen is goed geregeld. Voor inhoudelijke vragen over Call Manager is er tijdens kantooruren een helpdesk van Labelsoft beschikbaar. Voor technische problemen is de helpdesk van SHL 24x7 uur bereikbaar. Op de huisartsenpost hebben we nog geen technische problemen ondervonden. Het werken met Call Manager op de computers in de auto’s was wel een flinke uitdaging, maar dit verloopt nu ook goed.

De RHD is continue bezig haar kwaliteit te verbeteren. Momenteel heeft het traject van Uzipassen en ontsluiting via LSP de grote aandacht. In de toekomst zal communicatie met het LSP een vereiste zijn. CallManager is nu al klaar om via LSP en OZIS te communiceren. De software van Labelsoft sluit hierdoor heel goed aan op deze toekomstige ontwikkelingen. Labelsoft biedt diverse modules (bijv. triage- en Feedbackmodule) waarmee naar wens het softwarepakket uitgebreid kan worden. Bij de gebruikersvereniging Hagedis kunnen gebruikers van Call Manager ervaringen en tips delen. Wij hopen u met dit artikel een beeld te hebben geven, hoe de overstap van Adastra naar CallManager is verlopen. Voor eventueel verdere inhoudelijke vragen kunt u, indien gewenst, contact met ons opnemen.
 


Virtueel bloemetje
Huisartsenpraktijk Schalkwijk, Rotterdam, door Isabelle Schalkwijk

Hierbij geef ik jullie helpdesk een virtueel bloemetje. Zelden heb ik een helpdesk aan de lijn die zo behulpzaam en goed bereikbaar is als jullie helpdesk. Vandaar de complimenten van de hele praktijk hier. Als ik bel kunnen jullie op elk moment meekijken bij mij in de computer en nemen bijna altijd rechtsstreeks de telefoon op. Mocht het een keer gebeuren dat dit niet het geval is wordt je redelijk snel na inspreken van een boodschap weer teruggebeld om het probleem op te lossen. Ook kan je gewoon een mailtje sturen en is het probleem snel verholpen. Mijn complimenten! Ik zou willen dat er meer van dit soort goed lopende en vriendelijke helpdesken bestonden! Ik hoop dat jullie met dit enthousiasme en deze klantvriendelijkheid door blijven gaan.

Namens de hele praktijk; Isabelle Schalkwijk, Kees Meijer, Tamara Vermeulen en Lia Hogendoorn

Huisartsenpraktijk Schalkwijk
Kastanjesingel 178
Rotterdam


Triage in de praktijk
Jose Muskens, locatiemanager huisartsenposten Noord-Limburg

Jose Muskens

Cohesie gaat als de eerste huisartsenorganisatie in Nederland op haar beide posten zowel in Venlo als Venray werken met geïntegreerde digitale ondersteuning van het triageproces. Op 25 mei hebben zij de Nederlands Triage Standaard in gebruik genomen. Deze landelijk standaard biedt ondersteuning om de patiënt de juiste zorg te verlenen onafhankelijk van de plek waar hij/zij zich meldt. Denk hierbij aan 112, SEH en de huisartsenpost. Deze standaard is in het softwarepakket ingebouwd en ondersteunt de triage-assistent bij het nemen van beslissingen. Het pakket dwingt de triage-assistent bepaalde klachten goed uit te vragen en waarschuwt bij alarmsymptomen. Alles wat gevraagd wordt en de beslissingen die de triage-assistent neemt worden in het systeem vastgelegd en ook doorgegeven aan de eigen huisarts. De huisartsenposten denken zo de kwaliteit van het triageproces een belangrijke positieve impuls te geven.

Het gehele Persbericht Noord-Limburg kunt u hier downloaden.